BOKA DEMO

Samordnad värdering

Vill du förenkla arbetet med att utföra en fastighetsvärdering? Få enkelhet i det fortlöpande arbetet med intern värderingen? Vill du som konsult göra det enklare för dina kunder att ta till sig dina analyser?

I Datscha har du möjlighet att samordna din värdering med en av våra rekommenderade värderare. Det som krävs är att ni båda har en Datschalicens. En användare skapar ett scenario och delar sedan ut detta till berörda parter genom att skicka ett email. Man behöver inte kontakta Datscha i detta arbete, allt sker direkt mellan användarna. En stor fördel för beställaren (tex fastighetsägaren) är att man kan återanvända scenariot i och med att de är i ett format man är väl förtrogen med.

Det som ingår i analysen är upp till de båda partnerna att avtala om. Datscha erbjuder plattformen för att effektivt utföra samt förmedla fastighetsanalyser. Vilka delmoment analysen innefattar, samt detaljeringsnivån är ett beslut mellan beställaren och leverantören.

Rekommenderade värderare

Lena Viklund
Fastighetsekonom, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna
+46 708-904078
Alexander Vintermist
Senior Director – Valuation Advisory
+46 733-498738
Ulrika Lindmark
Head of Valuation & Strategic Analysis
+46 708-443048
Anders Elvinsson
Head of Valuation & Strategic Analysis
+46 722-479414
Sofia Moberg
Civilingenjör / Av Samhällsbyggarna auktoriserad Fastighetsvärderare
+46 708-399566
Jonas Åkerberg
Affärsutvecklingsansvarig Värdering & Analys
010-6038734
Patrik Löfvenberg
Head of Valuation & Strategic Analysis
+46 703-985346

Vill du veta mer?

Kontakta Julia Olsson, Head of Customer Succes Datscha AB, för ytterligare information:

+46 735-021587