Kontorshyra: utforska kontorshyror för kommersiella fastigheter

lediga lokaler kontorslokal

Analysera hyror och vakanser för kontorslokaler

I storstäderna Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö insamlas en mängd data kring de kommersiella fastigheter som finns. I den datan kan du nu analysera kontorslokalernas hyresnivåer och vakanser. Informationen är aggregerad och underlättar dina analyser av kontorshyror direkt på ett överskådligt sätt i Datscha. Datan kan ge dig en större insikt kring kontorsmarknaden och fungera som beslutsunderlag för uthyrning, förvaltning och företagsledning.

Djupare analyser av kontorslokaler i modulen Kontorshyror

Datschas modul Kontorshyror håller dig uppdaterad kring hyresnivåer och utgående avtal utifrån kartläggningar och analyser. Tack vare datan får du en omatchad skärpa i din analys kring kontorslokaler, till och med hela vägen ner på fastighetsnivå. Hyresnivåer, löptider och kommande utbud är något du kan visualisera i modulen Kontorshyror.

Kundnytta

kontorslokaler kundnytta hyresnivåer

Modulen Kontorshyra ger dig en uppfattning om hyresnivåerna för lediga kontorslokaler i en enskild fastighet.

kontorslokaler citymark kundnytta löptider

Datscha ger dig aggregerad data på områdesnivå om såväl löptider som hyror för kontorslokaler.

kontorslokaler och vakanser

Du kan enkelt analysera hur det kommande utbudet för kontorslokaler ser ut för en specifik fastighet.

Moduler

Fastighet

Detaljerad fastighetsinformation
I Datscha Fastighet söker du enkelt efter en viss fastighet via beteckning, adress eller karta.

Läs mer

Transaktion

Datscha Bolagstransaktion bevakar den kommersiella transaktionsmarknaden åt dig. Vi ger dig en snabb överblick.

Läs mer

Sök ägare

Datscha Ägare är verktyget för att snabbt kartlägga ägarstrukturen till en fastighet. Här kan du få information om fastighetsbeståndet.

Läs mer

Framtidens arbetssätt

  • All fastighetsdata på ett ställe
  • Snabbt, enkelt, effektivt
  • Skapar fler affärsmöjligheter

Läs mer här >

Framtidens arbetssätt-2021

Vill du veta mer 
om Datscha?