Footfall: Visualiserar människor i rörelse på våra gator

fotgängare markerade via Footfall i karta

Nu kan du se hur läget passar för verksamheten

I Datscha kan du via Footfall se svart på vitt hur fotgängare rör sig på gatorna. Det kan till exempel hjälpa dig att få fram ett A-läge för en handelsfastighet, ta fram data för ett beslut kring om du ska satsa på kontor eller café i din nyproduktion på markplan, eller för att underlätta vid en hyresförhandling.

Du kan även jämföra för att se hur människor rör sig på olika gator vid olika tidpunkter på dygnet eller på olika delar av året, det vill säga hur fotgängare rör sig.

Datan i Footfall är baserad på information från GPSer i kombination med Artificiell Intelligens (AI) och hjälper till att hitta nya attraktiva möjligheter oavsett om du arbetar med utveckling av fastigheter, är fastighetsinvesterare, uthyrare, ägare eller etablerare. Du kan även kombinera data om Footfall med Datscha Ägare, Hyresgäst eller Transaktion.

Jämföra flödet av fotgängare med förra året

Med Footfall kan du se hur fotgängarna rörde sig vid samma område föregående år. Skapa dig en uppfattning om hur trafiken av människor ser ut under olika delar av året.

Kundnytta

kundnyttan med fotgängare via Footfall kan analyseras

Analysera samband mellan flöden av fotgängare och hyresgäster vid dygnets olika tidpunkter med hjälp av Footfall.

fotgängare visas i kombination med hyresgäster

Hitta läget efter vart människor rör sig på dygnet eller tänk om i din strategi kring hyresgästmixen för att attrahera fler människor vid en viss tidpunkt eller årstid.

fotgängare och footfall i kombination med ägare och transaktioner

Kombinera data kring ägare och transaktioner med Footfall över tid för ökad förståelse av faktorer som kan påverka marknaden och Footfall.

Moduler

Fastighet

Detaljerad fastighetsinformation
I Datscha Fastighet söker du enkelt efter en viss fastighet via beteckning, adress eller karta. Du kan även söka efter en viss typ av fastighet. Informationen omfattar bland annat storlek, typ av fastighet, adress och taxeringsinformation. I Datscha finns detaljerad information om ca 370 000 kommersiella fastigheter i Sverige, inklusive...

Läs mer

Transaktion

Datscha Bolagstransaktion bevakar den kommersiella transaktionsmarknaden åt dig. Vi ger dig en snabb överblick över de...

Läs mer

Sök ägare

Datscha Ägare är verktyget för att snabbt kartlägga ägarstrukturen till en fastighet. Här kan du få information om ett bolags...

Läs mer

Framtidens arbetssätt

  • All fastighetsdata på ett ställe
  • Snabbt, enkelt, effektivt
  • Skapar fler affärsmöjligheter

Läs mer här >

Framtidens arbetssätt-2021

Vill du veta mer 
om Datscha?