Produktspecifikation

Data

Fastighet

Fastigheter

Möjlighet att söka fram fastigheter utifrån olika kriterier, visualisera dem i tabellform, karta samt export av data till excelfil.

Möjlighet att söka information om en eller flera fastigheter. På en fastighetssida anges information såsom: fastighets id/beteckning, ägare, taxeringsinformation, karta, ägare, adress.

Källa: Lantmäteriet - LMV

Fastigheter utökad sökbarhet

Utöver enklare sökningar kan man söka på en mer avancerad söksida. Här kan man exempelvis söka ut alla fastigheter med typkod 325, över 10 000 kvm taxerad yta i en viss kommun.
- Via karta
- Via fastighetsägare

Fastigheter, sök via typkod och ägartyp

Fastighet Area Plus™

Information om yta och lokalslag för specialfastigheter

Typkod 823 och 825. Information om ytor och lokalslag samlas in i den mån det är möjligt.

Källa: Datscha Research

Lägenhetsinformation

Information om antal lägenheter i en bostadsfastighet Yta/lägenhet, lägenhetsnummer och adress.

FDS rapport

Möjlighet att göra fastighetsutdrag via Datscha.

Infofastighet: allmän fast- och taxeringsinformation, taxeringsenheter, inteckningar.

Källa: InfoTrader

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Möjlighet att se vilka fastigheter som ägs av en specifik ägare samt möjlighet att analysera beståndet utifrån olika parametrar samt visualisera beståendet i kartan.

Möjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.

Ägare

Möjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.

Ägarinformation för fastigheter inom Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigehter typkod 222.

Största fastighetsägare

Analysera vilket bolag som är den största fastighetsägaren inom ett visst lokalslag alt. i ett georgrafiskt område.

Rapporter kring vilka som är de största fastighetsägarna utifrån olika kriterier i olika områden.

Koncernträd

Möjlighet att se fastighetsbeståend hos fastighetsägande bolag.

Koncernträd kopplat till fastighetsinnehav för ägarbolag och fastigheter. Ägandeformer som inkluderas, förutom fastighetsbolag/AB är ekonomiska föreningar, stiftelser och kommanditbolag.

Källa: BvD

Hyresgäst

Hyresgäst

Se vilka hyresgäster som sitter i en given fastighet samt vilka hyresgäster som sitter i ett givet geografiskt område. Möjlighet att se vart en specifik hyresgäst har sina lokaler på olika geografiska lägen.

Hyresgäst Bas

Möjlighet att se vilka företag som sitter som hyresgäster i en fastighet baserat på antal registrerade arbetsställen. Även möjlighet att se företagets organisationsnr, antal anställda/arbetsställe och sni-kod.

Bolagsnamn, organisationsnummer, sni-kod, antal anställda/arbetsställe.

Hyresgäst Plus

Utökade sökmöjligheter såsom att kunna se en bolagssummering på en specifik hyresgäst.

Ökad möjlighet att söka ut specifika hyresgäster beroende på olika parametrar.

Marknadsinformation

Marknadsinformation

Marknadsinformation finns att tillgå via kartan, i tabellformat samt diagram. Omfång och indelningar varierar mellan de olika levarantörerena.

Marknadsinformation Newsec

Marknadsinformation och stadskartor för minst 110 kommun. Lokalslagstyper: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, Hyra, Vakans, Direktavkastning, Historisk markandsinformation, kommunrankning.

Källa: Newsec

Marknadsinformation Cushman & Wakefield

Marknadsinformation om 44 kommuner.Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, Hyra, Vakans, Direktavkastning.

Källa: Cushman & Wakefield

Marknadsinformation Forum Fastighetsekonomi

Marknadsinfomration för 110 kommuner. Lokalslag: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, Hyra, Vakans, Direktavkastning.

Källa: Forum Fastighetsekonomi

Marknadsinformation Forum Plus

Marknadsrapporter i PDF-format.

25 000 kr

Marknadsinformation Croisette

Marknadsinformation om 59 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, Hyra, Vakans, Direktavkastning. Marknadsrapporter i PDF-format.

Källa: Croisette

SCB

Möjlighet att få fram statistik såsom befolkningsförändring och medelinkomst från Sveriges komumner. Statistik som visualiseras i grafer och tabeller.

Källa: SCB

Transaktion

Transaktion

Information om vilka fastigheter/fastighetsportföljer som byter ägare.
Fastighetstransaktioner i bolagsform i den mån det är möjligt att samla in, bland annat information om: Köpare, säljare, rådgivare, köpeskilling, bedömt avkastningskrav.

Källa: Datscha Research

Ortspris

Information om vilka fastigheter som byter ägare. Lagfartsöverlåtelser via Lantmäteriverket. Bland annat information om: Säljare, köpare, köpeskilling

Valueguard

Information om vilka villor och brf-lägenheter som byter ägare. Genom vår partner Valueguard, tillgång till transaktionsinformation för småhus och bostadsrättslägenheter.

Källa: Valueguard

Kartor

Kartor

Analysera all data i Datscha via funktioner/lager i kartan såsom bland annat: typ av Fastighet; Ägare; genomförda Transaktioner; Hyresnivåer

En genenell kartbild där data och funktioner från diverse övriga moduler och datakällor kan visualiseras, sökas efter och analysesras.

Karta, flygfoto, utsiktsbild, drönarbild. Möjlighet att analysera kartan utifrån bland annat: ägartyp, lokalslagstyp, upplåtelseform.

Källor:
Bing
Lantmäteriet - LMV
Fastout

Fastighetsgränser

Möjlighet att se fastighetsgränserna kring en eller flera fastigheter.

Fastighetsgränser

Källa: Metria

Detaljplaner

Möjlighet att se detaljplaner i kartan.
Information om detaljplaner. Paramterar såsom: fastigheter som berörs utav detaljplanen, planbeteckning, plannamn.

Källa: Metria

Övrig data

Utökad kartfunktionalitet

Kartan i Datscha baseras på Microsoft Bing. Förutom en vanlig kartbild kan du i Datscha även se flygfoton, utsiktsbilder samt fastighetsgränser.

Detaljplaner

I Datscha ser du alla gällande detaljplaner som ett lager direkt i kartan. Det innebär att du snabbt och enkelt får en överblick över hur detaljplanerna ser ut i alla Sveriges kommuner. Dessutom hittar du med hjälp av Datscha Detaljplan även alla pågående detaljplaner och planförslag för Stockholms kommun.

Köpcentrum SSCD

SSCD (Swedish Shopping Center Directory) är en databas med information om fler än 350 svenska köpcentrum och handelsplatser som är 5 000 kvadratmeter eller större. SSCD innehåller dessutom information avseende fler än 150 planerade köpcentrums nybyggnads- ombyggnads- och utbyggnadsprojekt. SSCD erbjuder idag sina användare den mest kompletta bilden över den svenska köpcentrum och handelsplatsmarknaden.

Datscha Insight™

Insight™

En funktion som tillåter användaren att ladda upp sin egen data gentemot verktygets infrastruktur. Datan går bland annat att visualisera under en given fastighet samt via kartan. Sökfunktionerna i Datscha är applicerbara på användarens egen uppladdade data.

Insight™ Lite

Möjliggör import av egen data.

Insight™ Flex

Möjliggör import av egen data och viss anpassning av fält och parametrar för sådan data i Produkten.

Övrigt

Övrig Data

BRF-data

Information om bostadsrättsföreningar
Finansiell data samt årsredovisning i pdf-format

Källa: UC Bostadsvärdering

Övriga funktioner

Värdering

Värdera och visualisera en eller flera fastigheters driftsnetto via en kassaflödesanalys. Möjlighet att dela din värdering via mail till annan person. Skapa dubbla kassaflöden och få ut känslighetsanalyser kring fastigheter.

Mobil applikation

Viss information i Produkten finns tillgänglig via mobil applikation.

Köpcentrum

SSCD Köpcentrum

Möjlighet att söka fram information om köpcentrum och handelsplatser utifrån kriterier såsom: omsättning, geografiskt läge. Kan visualiseras både på karta och i tabellformat.
Information om köpcentrum och handelsplatser, samt planerade projekt.
Information i den mån det är möjligt kring bland annat omsättning, ankarhyresgäster, förvaltare.

Källa: HUI

Datscha Produktspecifikation
2018 09 30

Fastighet

Fastigheter

Fastigheter utökad sökbarhet

Fastigheter, sök via typkod och ägartyp

Fastighet Area Plus™

Lägenhetsinformation

FDS rapport

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Ägare

Största fastighetsägare

Koncernträd

Hyresgäst

Hyresgäst

Hyresgäst Bas

Hyresgäst Plus

Marknadsinformation

Marknadsinformation

Marknadsinformation Newsec

Marknadsinformation Cushman & Wakefield

Marknadsinformation Forum Fastighetsekonomi

Marknadsinformation Forum Plus

Marknadsinformation Croisette

SCB

Transaktion

Transaktion

Ortspris

Valueguard

Kartor

Kartor

Fastighetsgränser

Detaljplaner

Övrig data

Utökad kartfunktionalitet

Detaljplaner

Köpcentrum SSCD

Insight™

Insight™ Lite

Insight™ Flex

Övrig Data

BRF-data

Övriga funktioner

Värdering

Mobil applikation

Köpcentrum

SSCD Köpcentrum

Platinum

Guld

Silver

Brons

25 000 kr