Efter förra årets Brexit omröstning var Londons kommersiella fastighetsmarknad på väg utför. Investeringsvolymerna minskade över en natt, fastighetsaffärerna började falla och fonder begränsade det belopp som investerare kunde få tillbaka. Vilket ledde till minskat förtroende för hela Londons fastighetsbransch.

Om man snabbspolar mer än 12 månader fram, ser vi att investeringarna i Londons kommersiella fastigheter fortfarande är starka. I slutet av augusti 2017 hade knappt 16 miljarder kronor investerats i centrala London. I vår rapport ”East vs West” ger vi en ögonblicksbild av det kommersiella fastighetslandskapet i East och West London. Vi kartlägger investeringsnivåerna och den kommersiella utvecklingen per region.

Läs mer i vårt whitepaper.