Transaktionsvolymen på den kommersiella finska fastighetsmarknaden uppgick till mer än 95 miljarder kronor under 2018 enligt statistik från Datscha. Utländska investerare stod för nästan 62 miljarder och av detta stod svenska investerare för hela 30 procent. Det är rekord när det gäller svenska fastighetsinvesteringar i Finland.

Färsk statistik från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha visar på fortsatt starka siffror för den finska fastighetsmarknaden. Transaktionsvolymen uppgick till mer än 95 miljarder kronor för 2018, vilket är den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008. Jämfört med rekordåret 2017 innebär det en nedgång med 11 procent. Statistiken visar även att det utländska intresset är fortsatt starkt. Nästan 62 miljarder kronor kommer från utländska investerare. De svenska investerarna når nya toppnivåer och tar en andel på hela 30 procent av det utländska investeringskapitalet. På andra plats kommer Storbritannien med 27 procent och på tredje plats Tyskland med 17 procent.

– De svenska fastighetsbolagen gör affärer som aldrig förr i grannlandet. Den ökade aktiviteten på marknaden, attraktiva avkastningsnivåer och mindre konkurrens jämfört med till exempel den svenska marknaden skapar goda förutsättningar för ökade investeringar, säger Kristina Andersson, Global analyschef på Datscha.

– En viktig orsak till den starka finska fastighetsmarknaden är att landets ekonomi är inne i en högkonjunktur. För 2018 ser BNP-tillväxt ut att sluta på 2,5 procent. Finlands ekonomi fortsätter troligen att växa i 2019, men tillväxten blir inte nog inte lika stark som de sista åren, ett orosmoln är USA handelspolitik som kan få överraskande följder i även i Europa säger Kristina Andersson.

svenska-köpares-transaktionsvolym-i-Finland-2018

Svenska köpares transaktionsvolym i Finland 2018

Svenska köpares transaktionsvolym i Finland 2018

Datschas statistik visar att det populäraste fastighetssegmentet i Finland var kontorsmarknaden med en andel på 35,5 procent av den totala transaktionsvolymen, följt av handel med 23,5 procent och bostäder med en andel på 16,5 procent. Det är huvudstadsregionen som attraherar investerarna mest. HMA (Helsinki Metropolitan Area) som består av de tre städerna Helsingfors, Vanda och Esbo, stod för hela 57 procent av transaktionsvolymen.

Är du även nyfiken på den årsrapporten för Sveriges transaktioner under 2018? Läs mer här