BOKA DEMO

Fortsatt transaktionsfest på den svenska fastighetsmarknaden i årsrapport för 2018

Transaktionsfesten på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden visade inga tecken på avmattning under 2019. Under årets första nio månader noteras höga transaktionsvolymer och för Sverige och Stockholmsmarknaden handlar det om ”All-time-high”. Utländskt kapital har skjutit upp transaktionsnivåerna på den kommersiella fastighetsmarknaden till rekordnivåer. Det visar statistik från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha.

Under årets första nio månader har det sålts fastigheter för 156 miljarder kronor, enligt statistik från Datscha. Det är en ökning med mer än en fjärdedel jämfört med samma period ifjol och mer än rekordåret 2016 då volymen slutade på 219 miljarder kronor för helåret.

”Hittills har vi inte kunnat se några tecken på den inbromsning av fastighetsmarknaden som många befarat. En trolig anledning är att det låga ränteläget styr investeringar till regioner med ekonomisk tillväxt, vilket gynnar Stockholm”, säger Kristina Andersson.

Med en transaktionsvolym på 64,5 miljarder kronor ökar nämligen Stockholmsregionen med 47 procent jämfört med samma period ifjol. Största affär i Stockholm är Folksamsgruppens förvärv av Trygg Hansa-huset för 4,3 miljarder kronor.

Det är dock bostäder som står för största volymen, med en andel på 31 procent följt av kontor på 24 procent och logistik och industri på 16 procent.

Största affär står tyska Vonovia för, som följde upp sitt köp av Victoria Park med att förvärva riskkapitaljätten Blackstones majoritetspost i Hembla.

Drivet av Vonovias affär står det utländska kapitalet för 40 procent av transaktionsvolymen.

”Relativt sett har osäkerheten ökat på andra europeiska marknader, inte minst i Storbritannien på grund av att landet sannolikt lämnar EU med en stor osäkerhet som följd. Men även den svenska kronans svaga utveckling ger extra skjuts till det utländska intresset”, säger Kristina Andersson.

Datscha slår fast att volymen för helåret 2019 kommer att hamna över de höga nivåerna för 2017 och 2018.

Här kan du läsa DI’s artikel ‘Rekordhöga priser på kommersiella fastigheter i Sverige’.

Här kan du se årsrapport för 2018

Kontakt

Kristina Andersson
Global Head of Research
+46 (0)70 844 30 60
kristina.andersson@datscha.com

FLER ARTIKLAR