Samordna värderingen med hjälp av våra rekommenderade värderare

I Datscha har du alla möjligheter att samordna värderingen med en extern fastighetskonsult. Via Datscha kan du på ett enkelt och effektivt sätt dela ut din värdering till den fastighetskonsult som du arbetar med. Tjänsten är utvecklad för att förenkla samarbetet, samt för att möjliggöra gemensamma och effektiva fastighetsanalyser.

Vi samarbetar med flera av de bästa fastighetskonsulterna på den svenska marknaden. Samarbeten och partnerskap som gör att båda sidor utvecklas i sina respektive roller. Söker du hjälp med värdering rekommenderar vi nedan omnämnda fastighetskonsulter, våra partners. För mer information om samordnad värdering, kontakta vår Head of Customer Success, Julia Olsson.

Nedan finner du information om våra partners, deras verksamhetsområde samt kontaktuppgifter.

Partners

 

CBRE är världens största företag inom fastighetsrådgivning med över 70 000 anställda och över 400 kontor i över 50 länder. I Sverige har CBRE kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, där de är ca 140 anställda. De har ett starkt team av auktoriserade värderare (Samhällsbyggarna och MRICS) som värderar fastigheter på uppdrag av bland annat svenska och internationella banker, fastighetsägare och investerare. CBRE har helägda kontor i samtliga nordiska länder och projektleder ofta uppdragen från Sverige.

Kontakta: Alexander Vintermist, Director, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, MRICS. Tel 0733-49 87 38. www.cbre.se.

 

Cushman & Wakefields värderingsmetoder grundar sig på en djupgående förståelse för dina fastigheter. De samarbetar med sina uppdragsgivare i syfte att åstadkomma väl underbyggda värderingar med bedömningar som går att lita på.

Kontakta: Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory Stockholm, Sweden Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, MRICS på +46 (72) 2479414. www.cushmanwakefield.com.

 

Valuation of Properties är bland de största aktörerna på marknaden när det gäller bolagsvärdering avseende kommunala bolag då de värderar ett 30-tal kommunala bostadsbolag. Deras uppdrag sträcker sig idag från Umeå i norr till Lysekil i söder. Verksamhetsområdena är värdebedömning av industri- och hyresfastigheter samt fastighetsekonomisk analys och rådgivning.

KontaktaLena Viklund, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna på 070-890 40 78 eller Alf E Johansson, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, MRICS. Candidate MAI, Appraisal Institute på 0709-946150 alternativt 08-559 24 180, www.valuationofproperties.com.

 

Forum Fastighetsekonomi är ett av Sveriges största fastighetskonsultföretag inom värdering och marknadsanalys. Våra ca trettio fastighetsvärderare är högskoleutbildade, auktoriserade och har gedigen erfarenhet. Vi värderar samtliga kategorier av fastigheter över hela landet, exempelvis flerbostadshus, kommersiella fastigheter, industrier, specialfastigheter och lantbruk. Våra uppdragsgivare utgörs av allt från stora fastighetsbolag och institutionella placerare till privatpersoner. Vi finns på åtta kontor i landet, med huvudkontor i Stockholm.

Kontakta: Sofia Moberg, Seniorkonsult, Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna, på 08-696 95 66 alternativt 0708-399 566, www.fforum.se.

 

Svefa är Sveriges största värderingsföretag med flest auktoriserade värderare (av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare samt MRICS) och med bäst geografisk täckning samt lokal kompetens. De finns på 18 platser i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder men med tyngdpunkt i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har djup kunskap i alla tänkbara fastighetsekonomiska frågor som rör kommersiella fastigheter, med betoning på fastighetsvärdering och fastighetsanalys. Genom samarbetet med Svefa har de expertkunskap om Norden och resten av världen.

KontaktaJonas Åkerberg, Affärsutvecklingsansvarig, Auktoriserad fastighetsvärderare, Samhällsbyggarna, MRICS. Tel: 08 – 441 15 53 alt 070 – 674 24 74, www.svefa.se.

 

Newsec är det bolag som har den största värderingsenheten i Norra Europa, vilket ger större kännedom om fastighetsmarknaden än någon annan aktör. Newsec erbjuder fastighetsvärdering inför förvärv, bokslut och lånefinansiering. Deras värderare har lång erfarenhet samt bred och djup kunskap om kommersiella fastigheter, bostadshyreshus, köpcentrum, industrier och specialfastigheter.

KontaktaJenny Siberg, Seniorkonsult, Auktoriserad fastighetsvärderare, Samhällsbyggarna. Tel: 08 454 40 72 alt 0704 15 53 88, www.newsec.se.

 

JLL är ett globalt företag med 58 000 fastighetsrådgivare på 230 kontor i fler än 80 länder. I Sverige har de kontor i Stockholm och Göteborg och tillhandahåller tjänster inom köp- och säljrådgivning, uthyrning, hyresgästrepresentation samt inom analys och värdering. Deras värderingsteam har mångårig erfarenhet och är auktoriserade av Samhällsbyggarna, medlemmar i RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) samt CIS HypZert (F/M).

Kontakta: Patrik Löfvenberg, Chef värdering, på 070-398 53 46, www.jllsweden.se.