BOKA DEMO

Pressmeddelande – Årsrapport för svenska transaktionsmarknaden 2019

Pressmeddelande 18 mars 2020

Årsrapport: Datscha Transaktion 2019: All-time-High

Fortsatt högt tempo på den svenska transaktionsmarknaden

Diagram årsrapport

Transaktionsvolymen på den kommersiella svenska fastighetsmarknaden uppgick till 226 miljarder kronor under 2019 enligt statistik från Datscha. Det innebär en ökning på 26 procent i jämfört med 2018 och är den högsta transaktionsvolymen sedan finanskrisen 2008. Statistiken visar även att intresset från utländska investerare är fortsatt starkt. Den fortsatta utvecklingen under 2020 är naturligtvis extremt svårt att förutsäga eftersom effekterna av Coronaviruset ställer alla prognoser på huvudet säger Datschas analyschef Kristina Andersson.

Rekordomsättning i Stockholm

Storstockholm slår alla rekord och slutar på 97 miljarder kronor i transaktionsvolym. Det motsvarar en ökning på 42 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. Årets hittills största affär (avser enskild fastighet) är KPA Pensions (en del av Folksamgruppen) förvärv av det så kallade Trygg-Hansa-Huset (Brädstapeln 16) på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten såldes av Areim för 4,3 miljarder kronor.

– Intresset för fastighetsinvesteringar är fortsatt starkt i dagens marknadsläge med låga räntor. Statistiken visar att fastigheter är en fortsatt attraktiv placeringsform, säger Kristina Andersson som är analyschef på Datscha.

Bostadsinvesteringar i fokus på fortsatt het marknad

När det gäller typer av fastigheter stod Bostäder för den högsta transaktionsvolymen med 79 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 24 procent i jämförelse med 2018. Det kan bland annat förklaras av tyska Vonovias förvärv av det börsnoterade bostadsfastighetsbolaget Hembla AB med ett bestånd på cirka 21 400 lägenheter i främst Stockholmsregionen och Mälardalen. Efter förvärvet av Hembla AB kontrollerar Vonovia ett bestånd på närmare 38 000 lägenheter och är därmed en av Sveriges största hyresvärdar.

– Det är det starkaste året någonsin för bostadssegmentet, säger Kristina Andersson.

Efter bostäder hade kontor störst transaktionsvolym med 52 miljarder och sedan kom industrifastigheter med en transaktionsvolym på 37 miljarder kronor.

Coronaviruset det stora hotet

Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2020. Trots påbörjade räntehöjningar från Riksbanken ser fastigheter ut att vara ett fortsatt intressant placeringsalternativ för både inhemskt och utländskt kapital. Det stora orosmolnet är naturligtvis coronavirusets frammarsch. Att det kommer att påverka fastighetsbranschen och världsekonomin är redan ett faktum. Det som är oklart är bara hur mycket. Världens börser rasar. På Wall Street noterades det största raset sedan svarta måndagen 1987. Karantänliknande förhållande har införts i många länder och större fastighetsevenemang som MIPIM har förflyttats till ett senare datum. Redan nu har hotellbranschen stora problem med utebliven turism, som lett till varsel av personal och flygbranschen upplever den största krisen sen andra världskriget, säger Kristina Andersson.

Här kan du ta del av vår årsrapport för den svenska transaktionsmarknaden 2019.

För mer information kontakta:

Kristina Andersson, Global Analyschef
kristina.andersson@datscha.com
+46 (0)70-844 30 60

FLER ARTIKLAR