BOKA DEMO

Pressmeddelande – Årsrapport för finska transaktionsmarknaden 2019

Pressmeddelande 26 mars 2020 

Svenska investerare fortsätter storsatsa på fastigheter i Finland

Transaktionsvolymen på den kommersiella finska fastighetsmarknaden uppgick till närmare 70 miljarder kronor under 2019. Det innebär en nedgång med 29 procent i jämförelse med 2018. Intresset från svenska investerare är dock fortsatt starkt.  Detta enligt färsk statistik från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha. Den fortsatta utvecklingen under 2020 är naturligtvis extremt svårt att förutsäga eftersom effekterna av coronaviruset ställer alla prognoser på huvudet.  

arsrapport-finland-transaktion-2019

Utlandskapital driver finsk fastighetsmarknad

Statistiken visar att det utländska intresset är fortsatt starkt. Närmare 32 miljarder SEK kommer från utländskt kapital. Intresset från de svenska investerarna är fortsatt högt. Svenskarna är den största utländska investerarkategorin i Finland med 41 procents andel. Tyska investerare står för 30 procent.

– Attraktiva avkastningsnivåer och mindre konkurrens än på den svenska marknaden skapar fortsatt högt tryck på den finska marknaden, säger Datschas analyschef Kristina Andersson.

Datschas statistik visar att det populäraste fastighetssegmentet i Finland under 2019 var kontor med en andel på 40 procent av den totala transaktionsvolymen. På andra plats kom bostäder med 21 procent och handel kom på tredje plats med 15 procent. Det är huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) som är mest attraktiv för investerarna och stod för 59 procent av transaktionsvolymen.

Är du nyfiken på den finska årsrapporten 2019, som innehåller detaljerad information om marknaden, rådgivare rankingen etc?

För mer information kontakta:

Kristina Andersson, Global Analyschef
kristina.andersson@datscha.com
+46 (0)70-844 30 60

FLER ARTIKLAR