I Datschas tjänst krävs det inte att man sparar ”Personligt identifierbar information” men man har möjligheten att göra det om man vill. I det fall man väljer att lagra detta så krävs det enligt GDPR ett DPA-avtal (Data Processor Agreement), annars inte.

Vi utgår ifrån att alla kunder är väl medvetna om detta och vi kommer självklart inte att kräva DPA-avtal från alla kunder som valt att inte lagra PII data. Eftersom vi inte har något DPA-avtal med er, utgår vi från att ni inte har någon sådan data lagrad i Datscha-tjänsten.

I det fall ni ångrar er och skulle vilja börja lagra denna typ av data mitt under en avtalsperiod så är detta inget problem utan det är bara att kontakta er kundansvarige eller Datscha support, så skickar vi vårt DPA-avtal för signering till er!

Oavsett DPA-avtal eller inte, så hanterar vi all er data på ett säkert sätt. Det tillkommer inte några extra kostnader för er som kund om ni väljer att lagra ”Personligt identifierbar information”  data i vår tjänst.

Med andra ord så betyder det att om ni har lagrat personlig information i Datscha, såsom personliga adresser, så behöver ni signera ett DPA-avtal.

Kontakta gärna din Kundansvariga eller vår support om du har några frågor.