FunktionFunktionsbeskrivningUnderfunktionÖvergripande beskrivningInnehåll / Data /FunktionKällaBronsSilverGuldPlatinum
1. FastighetMöjlighet att söka fram fastigheter utifrån olika kriterier, visualisera dem i tabellform, karta samt export av data till excelfil.
 1.1FastighetMöjlighet att söka information om en eller flera fastigheter. På en fastighetssida anges information såsom: fastighets id/beteckning, ägare, taxeringsinformation, karta, ägare, adressFastighetsdata för Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222. Licensavgifter för Lantmäteriets fastighetsdata och tätortskartor.LMVXXXX
 1.2Fastighet Area Plus™Information om yta och lokalslag för specialfastigheterTypkod 823 och 825. Information om ytor och lokalslag samlas in i den mån det är möjligt.Datscha ResearchX
1.3LägenhetsinformationInformation om antal lägenheter i en bostadsfastighetYta/lägenhet, lägenhetsnummer och adress.InfotraderXX
 1.4FDSMöjlighet att göra fastighetsutdrag via Datscha.Info fastighet: allmän fast- och taxeringsinformation, taxeringsenheter, inteckningar.
2. ÄgareMöjlighet att se vilka fastigheter som ägs av en specifik ägare samt möjlighet att analysera beståndet utifrån olika parametrar samt visualisera beståndet i kartan.Möjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.
 2.1ÄgareMöjlighet att se vem som äger fastigheter, fastighetsägarens innehav samt vilken typ av fastigheter som innehavet består utav.Ägarinformation för fastigheter inom Sveriges kommuner avseende bostads-, kontors-, industri-, och specialfastigheter. Taxeringskoder: 300-serien, 400-serien, 800-serien exkl. typkod 890 och parbyggda småhusfastigheter typkod 222.XXXX
 2.2KoncernträdMöjlighet att se fastighetsbestånd hos fastighetsägande bolag.Koncernträd kopplat till fastighetsinnehav för ägarbolag och fastigheter. Ägandeformer som inkluderas, förutom fastighetsbolag/AB är ekonomiska föreningar, stiftelser och kommanditbolag.BvDXXXX
 2.3Största FastighetsägareAnalysera vilket bolag som är den största fastighetsägaren inom ett visst lokalslag alt. i ett geografiskt område.Rapporter kring vilka som är de största fastighetsägarna utifrån olika kriterier i olika områden.X
3. HyresgästSe vilka hyresgäster som sitter i en given fastighet samt vilka hyresgäster som sitter i ett givet geografiskt område. Möjlighet att se vart en specifik hyresgäst har sina lokaler på olika geografiska lägen.
 3.1Hyresgäst BasMöjlighet att se vilka företag som sitter som hyresgäster i en fastighet baserat på antal registrerade arbetsställen. Även möjlighet att se företagets organisationsnr, antal anställda/arbetsställe och SNI-kod.Bolagsnamn, organisationsnummer, SNI-kod, antal anställda/arbetsställe.X
3.2Hyresgäst PlusUtökade sökmöjligheter såsom att kunna se en bolagssummering på en specifik hyresgäst.Ökad möjlighet att söka ut specifika hyresgäster beroende på olika parametrar.
4.MarknadsinformationMarknadsinformation finns att tillgå via kartan, i tabellformat samt diagram. Omfång och indelningar varierar mellan de olika leverantörerna.
 4.1Marknadsinformation NewsecMarknadsinformation och stadskartor för minst 110 kommun. Lokalslagstyper: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning, Historisk marknadsinformation, kommunrankning.NewsecXXXX
4.2Marknadsinformation Cushman & WakefieldMarknadsinformation om 44 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun:Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning.Cushman & WakefieldX
 4.3Marknadsinformation ForumMarknadsinformation för 110 kommuner. Lokalslag: Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning.ForumX
 4.4Marknadsinformation Forum PlusOvanstående plus Marknadsrapporter i PDF-format.Forum
 4.5Marknadsinformation CroisetteMarknadsinformation om 59 kommuner. Marknadsinfo för lokalslagen Kontor, Butik, Bostäder och Industri med följande data per kommun: Lägesområden, från A- till D-läge, HyraVakans, Direktavkastning. Marknadsrapporter i PDF-format.Croisette
 4.6SCBMöjlighet att få fram statistik såsom befolkningsförändring och medelinkomst från Sveriges kommuner.Statistik som visualiseras i grafer och tabeller.SCBXXXX
5. TransaktionMöjlighet att söka fram vilka fastigheter som bytt ägare. Visualiseras i tabellformat alt diagram, karta.
 5.1OrtsprisInformation om vilka fastigheter som byter ägare.Lagfartsöverlåtelser via Lantmäteriverket. Bland annat information om: Säljare, köpare, köpeskillingLMVXXXX
 5.2TransaktionInformation om vilka fastigheter/fastighetsportföljer som byter ägare.Fastighetstransaktioner i bolagsform i den mån det är möjligt att samla in, bland annat information om: Köpare, säljare, rådgivare, köpeskilling, bedömt avkastningskrav.Datscha Research
5.3ValueguardInformation om vilka villor och brf-lägenheter som byter ägare.Genom vår partner Valueguard, tillgång till transaktionsinformation för småhus och bostadsrättslägenheter.Valueguard
6. VärderingFunktionalitet att addera och värdera fastigheter på olika kalkylår via en kassaflödessnurra. Möjlighet att schablonvärdera fastigheter baserat på en hyresmarknadsleverantörs schablonsiffror. x x
 6.1RapporterMöjlighet att exportera ut en rapport med en värderingssammanfattning av antingen fastigheten eller portföljen. Få med kassaflödet, kontraktslista och anteckningar. x x
 6.2Dubbelt kassaflödeMöjlighet att visualisera två olika typer av kassaflöden kring en eller flera fastigheter. x x
 6.3FinansieringMöjlighet att addera ett finansieringsalternativ i form av en eller flera krediter. x x
 6.4AnpassningarMöjlighet att enkelt anpassa kassaflödet efter specifikt lokalslag och månad. x x
 6.5Import av fastigheter/kontraktMöjlighet att importera in fastigheter med startvärden eller importera in hyreskontrakt från excel. x x
 6.6KänslighetsanalysMöjlighet visualisera känslighetsanalyser kring en fastighet eller portfölj i antingen en rapport eller i Datscha. x x
 6.7Skapa egen fastighetMöjlighet att skapa egna fastigheter och skapa kassaflöden kring dessa fastigheter. x x
7. KartorAnalysera all data i Datscha via funktioner/lager i kartan såsom bland annat: typ av Fastighet; Ägare; genomförda Transaktioner; Hyresnivåer
 7.1KartorEn generell kartbild där data och funktioner från diverse övriga moduler och datakällor kan visualiseras, sökas efter och analyseras.Karta, flygfoto, utsiktsbild, drönarbild. Möjlighet att analysera kartan utifrån bland annat: ägartyp, lokalslagstyp, upplåtelseform.Bing, LMV, FastoutXXXX
 7.2FastighetsgränserMöjlighet att se fastighetsgränserna kring en eller flera fastigheter.FastighetsgränserMetriaXX
 7.3DetaljplanerMöjlighet att se detaljplaner i kartan.Information om detaljplaner. Parametrar såsom: fastigheter som berörs utav detaljplanen, planbeteckning, plannamn.MetriaXX
8. Customer InsightEn funktion som tillåter användaren att ladda upp sin egen data gentemot verktygets infrastruktur. Datan går bland annat att visualisera under en given fastighet samt via kartan. Sökfunktionerna i Datscha är applicerbara på användarens egen uppladdade data.
9. Övrig data
 9.1BRF-dataInformation om bostadsrättsföreningarFinansiell data samt årsredovisning i pdf-formatUC BostadsvärderingX
10. Övriga funktioner
 10.1VärderingVärdera och visualisera en eller flera fastigheters driftsnetto via en kassaflödesanalys. Möjlighet att dela din värdering via mail till annan person. Skapa dubbla kassaflöden och få ut känslighetsanalyser kring fastigheter.XXXX
 10.2Mobil app.Viss information i Produkten finns tillgänglig via mobil applikation.XXXX
11. Köpcentrum
 11.1SSCD KöpcentrumInformation om köpcentrum och handelsplatser, samt planerade projekt.Information i den mån det är möjligt kring bland annat omsättning, ankarhyresgäster, förvaltare.Datscha Research, HUI

 

September 4, 2019