Pressmeddelande 24 oktober 2019

Trots e-handelns framfart växte omsättningen i Sveriges 390 köpcentrum och handelsområden med 7,4 miljarder år 2018. Den senaste köpcentrumkartläggningen visar samtidigt att köpcentrumen har slagit in på en långsammare tillväxtbana med en mer blygsam tillväxt.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en ny kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory (SSCD).

Detaljhandelsåret 2018 kännetecknas av att fysiska butiker i allt högre grad påverkas av e-handel och förändrade köpbeteenden. Trots det hade Sveriges köpcentrum och handelsområden en tillväxt på 2,3 procent under 2018. Köpcentrumens tillväxt var 1,2 procent medan handelsområdena med mer livsmedel, hemutrustning och byggvaror, växte desto mer med 3,6 procent.

Köpcentrum utvecklades starkare än Sveriges stadskärnor som hade en omsättningstillväxt på 0,4 procent (källa: Cityindex). Köpcentrum och handelsområden har utvecklats i nivå med rikets detaljhandel på 2,6 procent inklusive e-handel.

 – Köpcentrum och handelsområden har haft en positiv omsättningsökning de senaste 5 åren, trots tuffare konkurrens från e-handeln. Succesivt har tillväxttakten avtagit och köpcentrum har fallit in i en lugnare tillväxtbana, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst på HUI Research.

Starkt bidragande orsaker till den svagare utvecklingen i köpcentrumen är digitalisering, ökad konkurrens och ett förändrat konsumentbeteende.

Datscha har i samband med uppdateringen av köpcentrumdatabasen SSCD även tagit fram statistik över transaktionsvolymen för logistik- och industrifastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Logistik blir ett allt hetare fastighetssegment och inte minst av att e-handeln driver fram behovet av nya logistikytor. Under årets tre första kvartal har transaktionsvolymen för logistik- och industrifastigheter ökat med 71 procent jämfört med samma period föregående år och slutade på 25,3 miljarder SEK.

 – Samtidigt som det blåser snålare kring handelsfastigheter öser investerare pengar över logistiksegmentet, säger Kristina Andersson, analyschef på Datscha.

 

BILAGA: Nyckeltal och topplistor

Om du laddar ner vår bilaga får du tillgång till mer information och omsättningstillväxt per år i löpande priser. Fyll i formuläret till höger.

 

Frukostseminarium 19 november kring den senaste kartläggningen av Swedish Shopping Centre Directory (SSCD)

Tisdagen den 19 november arrangerar Datscha tillsammans med HUI Research ett frukostseminarium hos oss på Datscha i Stockholm kring köpcentrum och handelsområden. Frågor som vi bland annat kommer prata om är:

  • Varför utvecklas köpcentrum starkare än stadskärnorna?
  • Vilka varugrupper klarar sig bäst?
  • Hur påverkas Sverige av alla de nya handelsområdena som planeras byggas?

Vi bjuder in till en frukost för att djupdyka ner i den färska kartläggningen av SSCD – Swedish Shopping Centre Directory. Ett bra tillfälle för dig som arbetar aktivt inom branschen att bredda din förståelse om hur det verkligen går för den fysiska handeln och vilka handelsmixar som fungerar bäst.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

Välkommen!