Pressmeddelande 23 januari 2020

Ny tjänst från Datscha hjälper kunden att tjäna pengar på egen data

I en ny stor utvecklingssatsning tar fastighetsinformationsföretaget Datscha fasta på att data är det nya guldet. Tjänsten Customer Insight hjälper kunderna att kapitalisera på egen fastighetsrelaterad data och göra den transparent inom den egna organisationen. Genom att befintlig data enkelt förs över till Datschas system blir den tillgänglig med avancerad funktionalitet och enkel att visualisera.

Fastighetsbolag hanterar stora mängder data i sin verksamhet. Det handlar exempelvis om transaktioner, värderingar, hyreskontrakt och förvaltningsdata. Information som är värdefull för framtida affärer. Problemet är att den ofta är ostrukturerad och finns utspridd på många olika platser.

– Vi har sett att våra kunder sitter på mycket fastighetsrelaterad data som fortfarande finns kvar i gammaldags kalkylprogram eller lagras i olika mailkorgar. Det rör sig om stora värden men eftersom den inte kan visualiseras, delas med kollegor eller är sökbar får bolaget inte ut den fulla potentialen. Därför har vi satsat mycket på att utveckla tjänsten Customer Insight, säger Jonas Zakrisson som är Product Manager på Datscha.

Med hjälp av Customer Insight kan potentiella användare som fastighetsbolag, konsulter och banker ta ett helhetsgrepp om sitt informationsmässiga strukturkapital. Det är exempelvis ett sätt att säkra värdefull information om en medarbetare slutar. Många gånger är behoven stora när det gäller att tillvarata data som finns lagrade på ett otidsenligt sätt.

– Idag pratar alla om att de är ”techiga” och datadrivna men i de flesta fall har inte företagen kommit dit. Vi har utvecklat Customer Insight så att de äntligen ska kunna bli det. Ofta finns det betydande summor att tjäna på bättre struktur. Varför köpa en rapport eller analys om man redan har data in-house? säger Jonas Zakrisson.

En nyhet är också att Datscha kommer att erbjuda Insight Only-licenser. Det innebär att kunden inte måste ha en vanlig Datscha-licens.

 

För mer information vänligen kontakta

Jonas Zakrisson, Product Manager
jonas.zakrisson@datscha.com
+46 (0) 70 756 23 35

Paula von Porat, Digital Marketing
paula.vonporat@datscha.com
+46 (0) 700 92 10 87

Om Datscha
Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter på de svenska, finska och brittiska fastighetsmarknaderna. Tjänsten innefattar information om fastigheter, hyresnivåer, fastighetsbestånd samt möjlighet till simulering av marknadsvärden. Datscha har över 1 000 företagskunder, varav de flesta är verksamma i finans- eller fastighetsbranschen. Datscha ägs av Real Capital Analytics (RCA).

Ta del av Pressmeddelande Customer Insight_2020-01-23