Välkommen till MSCI’s traditionsenliga indexlansering den 20 februari 2020 där Rikard Eliasson, Vice President på MSCI, kommer att presentera och analysera avkastning samt avgörande drivkrafter för olika fastighetstyper och geografier. Underlaget för MSCI Svenskt Fastighetsindex överstiger 900 miljarder kronor och täcker därmed mer än 40 % av den tillgängliga marknaden, vilket utgör en unik källa till information.

Klara talare i övrigt är Anders Kvist, Senior rådgivare till Generaldirektören på Finansinspektionen och Pär Magnusson, Chief Rate Strategist på Swedbank. Ylva Sarby Westman, Vice VD på Kungsleden, kommer att moderera denna spännande förmiddag där de avslutar med en intressant paneldebatt med bland annat Johanna Skogestig, VD, Vasakronan.

Kristina Andersson, Head of Research på Datscha, samt Julia Olsson, CSM, kommer vara på plats och svarar på frågor.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

January 31, 2020