magnus-svantegard-sronghold

Magnus Svantegård, som även är en av världens ledande auktoriteter inom PropTech och sedan länge produktchef på Datscha, utnämns nu även till Senior Advisor på Stronghold Invest. Svantegård kommer att utöver sin roll på Datscha dels även ta en aktiv roll med att identifiera och utveckla nya tillväxtområden. Magnus kommer dels vara delaktig i strategiutveckling och projekt kopplat till digitalisering för bolagen i hela Strongholdkoncernen med målet att säkra gruppens långsiktiga position.

”Strongholdkoncernens framgångar och tillväxt är ett resultat av vårt ständiga fokus på innovation. Därför är jag glad att Magnus Svantegård tackat ja till rollen som Senior Advisor så att vi kan stärka koncernens långsiktiga arbete med digitalisering”, säger Urban Edenström, grundare och VD Stronghold Invest AB.

Magnus kommer i den nya delen av rollen även att aktivt arbeta med nya digitala investeringar för Strongholdkoncernen och tar plats i styrelsen för Newsecs nordiska rådgivningsverksamhet.

”Att i ännu större utsträckning få tillgång till Magnus Svantegårds kompetens och stora nätverk inom PropTech är en stor fördel i Strongholds utökade satsning på att ligga i framkanten på den digitala omställningen av fastighetsbranschen”, säger Daniel Kraft, Head of PropTech på Stronghold Invest AB.

Magnus Svantegårdkommer fortsätta jobba aktivt med Datscha och dess produktsatsningar och kommer såldes fortsatt vara en nyckelperson för både Datscha och övriga bolag i Strongholdkoncernen framgent.

”Datscha är en väldigt speciell produkt för mig och jag kommer fortsätta arbeta aktivt med den. Samtidigt, när Urban Edenström bad mig att bli ännu mer delaktig i arbetet att säkra Strongholdskoncernens digitalisering kunde jag inte tacka nej. Stronghold är ett ledande bolag när det gäller att driva digitaliseringen av fastighetsbranschen och därför känns den nya utvidgade rollen otroligt spännande”, säger Magnus Svantegård.

För mer information och kommentarer vänligen kontakta:

Niklas Alm, Kommunikationschef, Stronghold Invest, 0708-24 40 88

Magnus Svantegård, Senior Advisor Datscha och Stronghold Invest, 0708-24 40 58

Daniel Kraft, Head of Stronghold PropTech, 0708-24 40 14

March 14, 2018