I Datscha kommer du från och med nu ha möjligheten att ha längre kalkylperioder. Vi har utökat dem från tidigare 5- och 10-åriga till 15-, 20-, 25- respektive 30-åriga.

Vad innebär det här för dig som användare?

I grund och botten skiljer sig själva användandet inget, däremot kommer du att till exempel aktivt behöva klicka fram kalkylperioder längre än 10 år i ditt kassaflöde.

Kassaflode-datscha

Klicka fram hela kassaflödet.

I det fallen där du till exempel måste lägga in eventuella anpassningar, titta på nyckeltal eller vakans över åren anpassar Datscha automatiskt sitt gränssnitt utefter vald kalkylperiod.

trimma-vakans

Trimma in vakans över åren.

Vid de fastigheterna som du har valt att värdera via faktiska hyreskontrakt i vår kontraktsflik finns det numera möjligheten att anpassa kalkylperioden efter längden på dina hyreskontrakt så du slipper avsluta kontraktet innan restvärdesåret.

Som tidigare kan du som användare se vissa förändringar i marknadsvärdet om du kopierar ett tidigare scenario och förlänger kalkylperioden. Ju längre du sträcker perioden desto större blir differensen. Detta beror med största sannolikhet på att när du förlänger kalkylperioden kommer det finnas fler år av intäkter och kostnader som kan avrundas och i sin tur diskonteras istället för att de samlas på restvärdesåret, avrundas och diskonteras.

Nedan ser du ett exempel när ett schablonvärderat scenario med en femårskalkyl jämförs med samma scenario, dock med en 10 års, 25 års och en 30 års kalkyl.

5-arig-kalkyl

5 årig kalkyl.

10-arig-kalkyl

10 årig kalkyl.

25-arig-kalkyl

25 årig kalkyl.

30-arig-kalkyl

30 årig kalkyl.

Tittar man på bilderna ser vi att Marknadsvärdet ökar med ca 0,7% respektive 0,3% för varje 5 års hopp vi gör och mellan en 5 år och 30 år ca 2,2%.

De längre kalkylperioderna är tillgängliga i Datscha from den 22 maj 2019.

Har du några frågor gällande längre kalkylperiod tveka inte att kontakta din kundansvarige eller supporten. Du hittar som vanligt deras kontaktuppgifter till höger när du loggar in.

Klicka här för att komma till Datscha.

Vill du veta mer om Datscha? Boka en kostnadsfri demo så visar vi dig hur du kan använda Datscha utifrån dina behov.

Av Paula von Porat
May 21, 2019