Nu är det dags att genomföra våra årliga kundundersökning. Undersökningen hjälper oss att utveckla Datscha samt driva förändringar som kommer att förbättra produkten för dig som kund. Vi genomför undersökningen en gång per år och varje år tittar vi på ett antal aktiviteter som vi kommer att fokusera på under det kommande året. Vi uppdaterar kontinuerligt våra tjänster och leveranser till dig för att bättre uppfylla dina förväntningar på oss. Dina svar är oerhört viktiga för oss och vi uppskattar din feedback.

Brilliant Future

Undersökningen skickas ut från Brilliant Future, som är specialiserade på insamling av kundåterkoppling. Datainsamlingen påbörjas den 18 februari och pågår under en tvåveckorsperiod.

Hur undersökningen genomförs

När online-undersökningen är klar registreras alla svar. En vecka efter att undersökningen har börjat skickas det ut påminnelse till de som ännu inte svarat. Det går bra att svara på den första inbjudan eller genom påminnelselänken.

Hur vi använder resultaten

Efter att ha analyserat resultaten tittar på områden för förbättring och planera för de aktiviteter vi kommer att fokusera på framöver.

Tack för att du deltar och ger oss möjligheten att förbättra oss!

Är du nyfiken på våra aktuella event? Här kan du läsa mer om aktuella event.