Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) är ett samarbete mellan Datscha, HUI och NCSC.

Tillväxten har varit stark för köpcentrum och handelsområden sedan millennieskiftet.

Den senaste kartläggningen av ny projekterad yta inom ramen för SSCD (Swedish Shopping Centre Directory) visar dock att etableringsviljan är på väg att mattas av. Den totala projektportföljen har krympt med 400 000 kvadratmeter på ett år till följd av den ökande e-handeln, kraftig utbyggnation i den fysiska handeln och förändrat konsumentbeteende.Trots den senaste negativa statistiken för tillväxten av nya köpcentrum- handelsområdesprojekt visar volymen av transaktioner av handelsfastigheter på starka siffror. Datscha har i samband med uppdateringen av köpcentrumdatabasen Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) även tagit fram statistik över transaktionsvolymer för handelsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden 2017.Enligt Datschas statistik är handelsfastigheter fortfarande ett hett segment och siffrorna avseende transaktioner indikerar inte på någon drastisk nedgång. 2017 var ett toppår även om det inte slutade på all time high.

”Även om Datschas statistik visar att  2017 inte innebar all-time-high så är det fortfarande mycket starka siffror sett till volym. Det omsattes handelsfastigheter till ett värde om närmare 30 miljarder SEK och 1 368 725 kvadratmeter yta har bytt ägare under 2017. Det är den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008 och en trolig anledning till de höga siffrorna är att fastighetsägare och utvecklare upplever att det är en bra tid att kapitalisera på sina investeringar
 säger Kristina Andersson, Global Head of research Datscha.” 

Gävle hetare än Göteborg och Malmö, ökar med 525%

Trenden är att det är volymhandel som köps och säljs. Den stora marknaden är Stockholms kommun där transaktionsvolymen av handelsfastigheter uppgår till 3,2 miljarder SEK. Men till skillnad från tidigare år är det en landsortskommun som står för den största ökningen. I Gävle uppgick transaktionsvolymen av handelsfastigheter till 2,5 miljader SEK. Det är en ökning med hela 525 procent jämfört med 2016. Gävle hade under 2017 en högre transaktionsvolym än både Göteborg och Malmö.

”Det som möjliggör den starka tillväxten och intresset för Gävle är framförallt den höga befolknings-tillväxten. Gävle är en av landets snabbast växande städer och har enligt SCB till och med en starkare omsättningsutvveckling bland företag  än Stockholm säger Kristina Andersson, Global Head of Research Datscha.”

Mer information om SSCD

Köpcentrumdatabasen SSCD är samarbete mellan HUI Research, NSCS och Datscha. Vi har uppdaterat tjänsten SSCD.se med den nya aktuella informationen och den finns nu tillgänglig för alla SSCD-användare.

För mer information kontakta:

Johanna Torstensson, SSCD, 070-023 44 20 johanna.torstensson@datscha.com

Kristina Andersson, Analyschef Datscha AB, 070-844 30 60 kristina.andersson@datscha.com

Johan Hopstadius, Marknadschef Datscha AB, 076-634 20 05,johan.hopstadius@datscha.com

February 8, 2018