Den svenska organisationen Ledarna har för 12:e året i rad listat landets 75 främsta unga kvinnliga chefer.Datscha är stolta över att Datschas nordiska försäljningschef Anna Ferreira Gomes, som enda representant från PropTech branschen, har kvalat in på den prestigefyllda listan.

”Vi är glada och stolta över att Anna Ferreira Gomes finns med på listan över landets 75 främsta kvinnliga chefer. Det är dock inte förvånande då Anna personifierar det moderna ledarskapet. Hon är en riktigt bra förebild för alla som har en ledande position och vi är mycket stolta över att ha Anna som kollega säger Jacob Philipson, Vd Datscha i en kommentar.”

”Jag är mycket hedrad över att åter igen komma med på en så prestigefull lista och jag vill verkligen tacka min arbetsgivare Datscha. Det krävs en bra arbetsgivare med rätt inställning och värderingar för att kunna utvecklas till en bra ledare. Dessutom har jag förmånen att få jobba med fantastiska medarbetare och kollegor säger Anna Ferreira Gomes.”

Det här är Framtidens kvinnliga ledare

För 12:e året rad rankar chefsorganisationen Ledarna landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Med Framtidens kvinnliga ledare vill Ledarna lyfta fram inspiratörer och goda exempel – kort sagt moderna ledare. De 75 kvinnorna på listan är goda förebilder för alla som har en ledande position

Kriterier Framtidens kvinnliga ledare (FKL) 2018 

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är mellan 20-35 år gamla och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2017 och tidigare enligt kriterierna:

  • Kompetens
    Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.
  • Resultat
    Har ansvar och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Till exempel är chef över ett visst antal anställda, har ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller har uppvisat framstående resultat. Här bedöms också uppdragets komplexitet och graden av nytänkande.
  • Potential
    Leder framtidsinriktat utifrån en vision om hållbar utveckling.

May 18, 2018