kristina-andersson

Färsk statistik från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha visar att glädjeyran på den finska fastighetsmarknaden fortsätter trots att förra året var ett rekordår. Statistiken visar även att det utländska intresset är fortsatt starkt. Både 2016 och 2017 var rekordår för den kommersiella fastighetsmarknaden i Finland. Tio månader in på 2018 fortsätter den höga aktiviteten. Till och med oktober har det genomförts fastighetsaffärer för 7,5 miljarder euro, motsvarande 77 miljarder kronor, i Finland, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med samma period ifjol.

”Finland har fler skäl att fira än 100 år av självständighet. Det pågår en fantastisk transaktionsfest på fastighetsmarknaden som inte visar några tecken på att mattas. Tvärtom, vi ser att de höga volymerna fortsätter”, säger Kristina Andersson, Head of Research på Datscha AB.

Grunden till den starka fastighetsmarknaden är den finska ekonomin. Finlands BNP växte med 2,8 procent under 2018 och det innebär tredje året i rad med tillväxt. 2018 är året då Finlands BNP äntligen når över toppnivåerna före finanskrisen 2008. Att den finländska ekonomin är stark visar även arbetslöshetssiffrorna som nu är de lägsta sedan 2011.

Finlands ekonomi håller på att lyfta efter tio års stagnation och tillväxten har till och med överträffat Sveriges under vissa perioder”, konstaterar Kristina Andersson.

Det utländska kapitalet står fortsatt för en hög andel av transaktionsvolymen. Under fjolåret utgjorde utländska köpare hela 70 procent jämfört med 29 procent under 2016. Hittills i år är andelen utländska investerare 57 procent.

”Det alltjämt låga ränteläget i Euroområdet skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxt och det har gjort Finland till en het marknad. En ökad aktivitet på marknaden, attraktiva avkastningsnivåer och mindre konkurrens jämfört med till exempel den svenska marknaden skapar också goda förutsättningar för ökade investeringar från utlandet” säger Kristina Andersson.

Kontorsfastigheter toppar transaktionsmarknaden med 32 procent, följt av handels- och bostadsfastigheter på 25 respektive 16 procent. Stor-Helsingfors, det vill säga städerna Helsingfors, Vanda och Esbo, står för 54 procent av årets transaktionsvolym.

Här kan du läsa mer om Datscha Transaktion

November 14, 2018