Sverige är ett av världens mest transparenta länder när det gäller fastighetsinformation. En av få brister har varit information om den så kallade typ 800-serien där bland annat skolor och äldreboenden ingår. Genom egen research har Datscha täppt till luckan och erbjuder nu den exklusiva informationen via tjänsten Area Plus.

Som det är idag finns det en lucka i fastighetsregistret i det avseendet att man inte kan se ytstorlek för vissa fastighetstyper. Ett exempel är typkod 800-serien med ”specialenheter”, det vill säga skatte- och avgiftsfria enheter. Informationen har aldrig samlats in av någon officiell källa och har därmed inte brutits ner till fastighetsspecifik information. Eftersom det inte finns taxerade ytor för dessa fastigheter så måste man själv ta kontakt med fastighetsägarna för att kunna göra ett prospekteringsarbete om man till exempel vill bygga nytt eller förvärva. Problem är till för att lösas. Genom en egenhändig research har Datscha tagit fram den information om ytor och byggår i typ 800-fastigheter som saknats hittills. Det rör sig om exklusiv information.

             – Informationen är idag okänd för marknaden, inte ens Skatteverket har tillgång till den, säger Jacob Philipson som är vd på Datscha.

Mer än 90 procent av informationen tillgänglig för storstäderna

Med Area Plus avser Datscha att erbjuda unika data om initialt vårdfastigheter, skolfastigheter, handels- och kontorsytor. Redan idag ingår mer än 90 procent av fastigheterna med typkod 823 och 825 i Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö och Umeåregionen i Area Plus. Det rör sig inte bara om ytuppgifter i kvadratmeter, utan även byggår och fastighetstyp har lagts till i fastighetskortet. I övriga landet finns det information om mer än 80 procent av fastigheterna med de aktuella typkoderna. Snart kommer hela Sverige att finnas tillgängligt.

Lättillgängligt och kostnadseffektivt

Man kommer åt informationen direkt i Datscha och sparar tid eftersom man slipper kontakta fastighetsägaren. Istället för att anlita en konsult kan man på egen hand söka fram exempelvis totalyta för skolor i Stockholmsområdet på tre knapptryck. Det betyder också att man inte behöver vänta på leveransen av informationen i flera veckor.

             – Datscha Fastighet Area Plus™ ligger helt i linje med vår strategi med mer egeninsamlad data, där vi nu lanserar en ny tjänst. Det har varit ett omfattande arbete. Vi har under en längre period haft anställda som för hand tagit fram uppgifter för dessa fastigheter i landets fem största städer. Det arbetet fortsätter nu kontinuerligt, säger Jacob Philipson.

SKIFTET 4 i Gamla Enskede är en av de fastigheter som har klätts på med mer data, en skola uppförd 1915-1923 med en area på 8399 (m2).

kristina-andersson  Kristina Andersson
Global Head of Research
+46 (0)8-5070 5360
 kristina.andersson@datscha.com
 Oscar Strauss
Sales Manager
+46 (0)708-44 30 44
 oscar.strauss@datscha.com

Läs mer om Area Plus