Sverige ligger i framkant kvalitetsmässigt när det gäller fastighetsdata och -information. Men det finns områden där information helt eller delvis saknas. Ett sådant område är data om fördelningen mellan olika lokalslag och ytor. Därför lanserar Datscha nu ytterligare unik och detaljerad data för fastigheter med typkod 325 – Hyreshusenhet, lokaler. Det är tack vare Datschas egna, omfattande, research som datan kan göras tillgänglig. Informationen kommer att ingå som en del av Datscha Fastighet Area Plus™.

En utmaning vid analys och värderingar av fastigheter med typkoden 325 är att det saknats detaljerad information om hur lokalerna är fördelade mellan olika lokalslag och ytor. Det har bland annat inneburit att schablonvärderingar har varit grova uppskattningar.

Datschas ambition är att erbjuda den bästa informationen och datan på ett strukturerat, samlat och sökbart sätt för att öka transparensen på fastighetsmarknaden. Med den nya datan i Datscha Area Plus kan användarna i detalj se vilka ytor som finns i en specifik fastighet samt hur de fördelas mellan: Kontor, Handel (Cityhandel, Köpcentrum, Handelsplatser), Hotell och Industri (tillverkning, lager). Den nya informationen är ett resultat av en omfattande manuell research gjord av Datschas egen researchavdelning.

”Tidigare i höstas lanserade Datscha egeninsamlad, detaljerad information om specialfastigheter (s.k. 800-serien). Nu tar vi nästa steg och släpper ännu mer detaljerad information om fördelningen mellan olika lokalslag och ytor för fastigheter med typkod 325. Den nya datan, som är unik och ett resultat av vår egen research, ökar precisionen i våra kunders analyser och fastighetsvärderingar ” säger Jacob Philipson, VD Datscha.

”Vi fortsätter att driva och medverka till transparensen i fastighetsbranschen. Myndigheterna som till exempel Skatteverket och Lantmäteriet har idag ingen information eller kunskap om hur kommersiella fastighetslokaler ytor faktiskt är fördelade och används. Genom ett omfattande och envist jobb har vi samlat in sådan information från marknaden under de senaste åren och gör den tillgänglig. Det här är strategiskt viktigt för oss och vi kommer att fortsätta lägga till mer unik fastighetsinformation”, avslutar Jacob Philipson, VD Datscha.

Datan avseende fördelningen mellan olika ytor och lokalslag finns i den nya funktionen Datscha Fastighet Area Plus™. Funktionen ingår som standard i Datscha Platinum och erbjuds som en tilläggstjänst till övriga abonnemangsnivåer.

Läs mer om Datscha Fastighet Area Plus™ här.