I veckan deltog vi på Gyanas event Samsara – Immersive Data Science Day. Eventet som var i London som var en kombinerad data science hackathon- och workshop-dag.

Teman för dagen

  • Environment and sustainability – how can we make the earth more liveable and healthier
  • Wealth distribution and economic reform – how can we create economic justice
  • Equality and social justice – how can minorities and social equality be reinforced

100-talet team från varierande organisationer och branscher var på plats. Uppgiften för dagens hackathon gick ut på att analysera ett visst antal kända och öppna dataset. Dataseten var baserade på dagens tema för att skapa någon slags unik insikt eller analys. Laget som hittade det mest intressanta mönstret i datan vann pengar att skänka till välgörande ändamål.

Team Datscha

Team Datscha bestog av Natallia Lundqvist och Michael Fagré. De valde att skapa och visualisera ett globalt index över hur långt världens länder kommit i fråga av Sustainable Development. Detta index byggdes upp genom sammanställning av ett antal publika demografiska dataset som rensades, normaliserades och viktades. Resultatet blev en interaktiv heatmap över hela världen. Varje lands index kunde brytas ned i sociala, ekonomiska och miljömässiga värdeskalor, för att påvisa hur långt i utvecklingen man kommit.

Vi kom bland topp 10, så vi är jättenöjda med dagen.

samsara-hackathon-ai  

– När vi väl valt vad vi ville uppnå så låg utmaningen i att hitta rätt sätt att analysera och vikta all data för att ge ett så rättvisande index över hur långt man kommit mot sina SDG (Sustainable Development Goals). Ämnet är högintressant och vi tror verkligen att en sådan här visualisering kan bidra till att öka insikt och förståelse, berättar Michael Fagré.

– En viktig krydda till en noggrann analys var lagarbete och stöd från kollegor. Idéer bearbetades ur olika synvinklar och de bästa lyftes fram, avslutar Natallia Lundqvist.

samsara-hachathon-information 

Här kan du läsa om våra event och whitepapers.