Hett segment blir transparent

Sverige tillhör världens mest transparenta länder när det gäller fastighetsinformation, vilket bland annat har bidragit till den höga transaktionsvolymen. Det har dock funnits ett gissel – och det är den så kallade 800–serien där bland annat vissa skolor och äldreboenden finns. Hos Lantmäteriet och andra myndigheter finns till exempel inga ytuppgifter kring dessa fastigheters lokaler. Nu har Datscha löst problemet.

– ”Det har varit ett omfattande arbete. Vi har under ett och ett halvt år haft anställda som handjagat in uppgifter för dessa fastigheter i landets fem största städer – och arbetet fortsätter”, säger Jacob Philipson, vd Datscha.

Bara inom typkoderna 823 och 825 finns det cirka 17 000 fastigheter där information har saknats om till exempel: Area, lokalslag, byggår, populärnamn samt byggnads- och verksamhetsklass.

– ”Informationen är idag okänd för marknaden – inte ens Skatteverket har kännedom om denna information”, säger Jacob Philipson.

Flera typer av specialfastigheter, som skolor och äldreboenden, har under de senaste åren blivit rejält attraktiva för investerare.

Den nya funktionen Datscha Fastighet Area Plus™ kommer att ingå som standard i Datscha Platinum och erbjuds som en tilläggstjänst till övriga abonnemangsnivåer.

– Datscha Fastighet Area Plus ligger helt i linje med vår strategi att med mer egeninsamlade data och vi kommer dessutom att inom kort lansera ytterligare unik egeninsamlad data”, avslutar Jacob Philipson.

Läs mer om Datscha Fastighet Area Plus™ här

 

 

September 17, 2018