Visualisering av årsvis förändringar i Footfall

Nu kan du som arbetar med Datscha Footfall se årsvis förändring från och med mars månad och framåt, samt visualisera utvecklingen av förbipasserande månad per månad för ett givet läge.

Definition av årsvis förändring:
Årsvis förändring definieras som den procentuella förändringen av antalet förbipasserande under vald månad jämfört med samma månad föregående år.

tabell som visar Footfall med förbipasserande årsvis data

Vad är Footfall?

Kan man se hur förbipasserande rör sig på gatorna? Ja, det kan man. Skillnaden hur vi rör oss på gatorna ser vi klart och tydligt i headmaps. I Datscha kan du med Footfall söka upp skillnaderna på hur folk rör sig på gatorna under helger eller vardagar och även mellan olika månader över året.

Läs mer om Footfall

Boka en kostnadsfri demo