Vi pratar med Anna Ferreira Gomes, Head of Sales Nordics på Datscha, om hennes tankar efter MIPIM.

Hej Anna!

Vad har ändrats sedan första gången du åkte på MIPIM?

Som event så anser jag att utbudet av seminarier, events, mötesplatser har ökat. Man har nu flera valmöjligheter varje dag jämfört med tidigare.

 Vad har du fått ut av MIPIM?

En möjlighet till att starta upp nya affärsrelationer samt utveckla de befintliga. MIPIM är ett perfekt ställe att vara produktiv på. Antalet möten som jag hinner genomföra på MIPIM under 48 timmar tar mig normalt sett några veckor att utföra här hemma i Stockholm.

Vad är MIPIMS styrka enligt dig?

Möjligheten att träffa mycket människor på kort tid, samt att man får till möten med beslutsfattare (som normalt sätt är väldigt uppbokade på hemmaplan). Alla man träffar är öppna för att knyta nya kontakter vilket blir en win-win för alla.

 Har du några lärdomar som du kommer att ta med dig till nästa år?

Trots Almedalens uppsving så är MIPIM fortfarande ett bra event för oss på Datscha. Även om antalet svenskar som deltar på mässan har minskat, är det ett viktigt för oss att träffa de som är på plats.

 Vad var bäst med MIPIM?

Alla är där med gemensamma intressen- knyta kontakter och göra affärer.

Är du nöjd med årets MIPIM?

Det återstår att se efter vi följt upp de processer som påbörjats. Känslan är dock bra. Vi var strukturerade och produktiva inför och under mässan. Nu kommer efterarbetet. Jag är hoppfull om att vår utvärdering kommer få ett positivt resultat.

Kontakt: 

Anna Ferreira Gomes

Head of Sales, Nordics

+46 (0)707-20 46 67
anna.gomes@datscha.com

March 22, 2018