Få en snabb överblick över fastighetsägare

agare-till-fastigheter

Datscha är en webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Här kan du bland annat göra egna rapporter om ägare till fastigheter i utvalda regioner. Här finner du information om ett bolags fastighetsbestånd och koncernstruktur och du får all betydelsefull information du behöver för att du ska kunna prospektera bättre och göra omvärldsanalys.

I Datscha finner du information om fastighetstyperna:

  • Bostadsfastigheter
  • Hyreshus exklusive bostäder
  • Mark
  • Vård och Skola
  • Industrifastigheter

I Datscha kan du bland annat:

  • Snabbt få svar på vem som är den största fastighetsägaren på din ort
  • Hitta off market-affärer som ännu inte finns på marknaden
  • Få koll på fastighetsbestånd hos samtliga fastighetsägande bolag (inklusive ekonomiska föreningar, stiftelser och kommanditbolag)
  • Skapa egna rapporter på några sekunder

Här kan du läsa mer om Datscha Ägare.

Samla din data på ett ställe

Har du egen data som du vill jämföra med Datschas data? Eller vill du visualisera den på ett tydligt sätt och dela med dina kollegor?

Customer Insight ger dig möjlighet att samla all fastighetsrelaterad data på ett enda ställe, till exempel om din data för ägare till fastigheter. Datan matchas dessutom med vår underliggande data vilket gör att du får bättre sökmöjligheter och överblick vid visualisering. Läs mer om Customer Insight här.

Hur rör sig människor runt fastigheterna?

Datscha Footfall är en tjänst som visar dig svart på vitt hur människor går på gatorna runt fastigheterna du är intresserad av. Läs mer om Datscha Footfall här.