BOKA DEMO

Marknads-leverantörer

Val av leverantör

Varje enskild leverantör har olika delar av data som sticker ut. Till exempel så har Newsec historisk information. Om vi byter leverantör till Forum och klickar i ett specifikt läge kommer vi åt information från Forum som förklarar hur marknaden ser ut i Stockholms kommun.

De olika leverantörerna levererar olika parametrar såsom hyra, direktavkastningskrav och vakans.

I filmen tittar vi på de enskilda leverantörerna och hur datan är.

FLER ARTIKLAR