Lär dig mer om hyresmarknadsinformation av Cushman & Wakefield

e-learning-datscha

Vi på Datscha har satt ihop en kortare kurs där en av våra Customer Success Managers går igenom tillägget av hyresmarknadsinformation av Cushman and Wakefield.

Via vårt e-learning-verktyg Learnifier kan du gå kursen som tar ca 5 min. I kursen kommer du att mötas av bilder med förklarande text, video och slutligen ett quiz med tre frågor.

Syftet med att ta denna kurs är att få en snabb förståelse hur du hittar informationen i Datscha och vad som kan skilja Cushman & Wakefiled från andra tidigare leverantörer av hyresmarknadsinformation i din licens.

Registrera dig för E-learning om hyresmarknadsinformation av Cushman and Wakefield.

Här kan du även ta del av E-learning om hyresmarknadsinformation av Forum Fastighetsekonomi samt av Croisette Real Estate Partner.

Och är du nyfiken på våra aktuella vidareutbildningar och event så hittar du dem här.