BOKA DEMO

Digitalisering och transparens i en snabbt rörlig värld

digitalisering-transparens

Digitalisering och transparens i en snabbt rörlig värld

Inom konservativa affärsverksamheter har digitalisering och transparens varit två saker om man generellt sett inte har fokuserat på. Tidigare har information inte bara varit svår att få, utan även kvaliteten på uppgifterna har ibland varit knapphändig. Om jakten på information har varit ett problem, så har det varit nära på omöjligt att dela den på ett effektivt, säkert och systematiskt sätt.

Tid har lagts på att samla in information och skapa kalkylark snarare än att göra riktiga analyser och beslut, det vill säga att man har lagt mer tid på administration än på affärer.

En viktig utmaning för den kommersiella fastighetsmarknaden ligger i hur man kan utnyttja, förstå och använda data för att få en konkurrensfördel.

För att kunna maximera digitaliseringen tycker vi på Datscha att det behövs en tydlig strategi.

Läs vårt whitepaper på engelska om stegen som leder till transparens och digitalisering.

FLER ARTIKLAR