Hur kan PropTech skapa nya intäktsströmmar åt fastighetsägare?

 
I detta webinar diskuterar vi tillsammans med PropTech Sweden och Mobility46 kring det aktuella ämnet ”Hur kan PropTech skapa nya intäktsströmmar åt fastighetsägare?".
 
- Vilka är de senaste trenderna inom PropTech?
- Hur kan vi med hjälp av digitalisering förändra och förbättra intäktsströmmarna till fastighetsägare?
- Betydelsen av kundupplevelsen vid en förhyrning?
- Vilka är utmaningarna och möjligheterna vid hantering och rapportering i samband med en ökad elektrifiering?
 

För ytterligare information kontakta Datscha support:

08-5070 5380
support@datscha.com