Här kan du ta del av vårat tidigare webinar om Fastighetssök

Har du koll på de olika metoderna för att söka ut fastigheter i Datscha?

Eller funderar du över hur du kan söka ut mark i ett specifikt område?

Här går vi igenom de olika metoderna för fastighetssök:

  • Supersök
  • Avancerad sök
  • Via karta
  • Via fastighetsägare

Du får även veta mer om Area Plus och hur man kan söka ut fastigheter med detaljerad information om fördelningen mellan ytor och lokalslag för kommersiella fastigheter med typkod 325 (Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler) och 823/825 (Specialenhet, vård- & skolbyggnad). Målbilden med utbildningen är alltså att stärka och effektivisera ditt användande av verktyget.

Genom att fylla I formuläret kommer du åt inspelningen.