Magnus Svantegård – Keynote på Business Arena 2017

Det investeras miljarder kronor i företag som utvecklar digitala lösningar och innovationer för fastigheter, det som på engelska kallas property technology, eller proptech. Såväl när det gäller proptech som angränsande fintech ligger svenska företag långt framme. Går det att säga något om hur proptech kommer att förändra den kommersiella fastighetsmarknaden? Kommer de att ställa till det för ”klassiska” fastighetsbolag? Vilka är de starkaste internationella trenderna?

Digital solutions and innovation within the property and finance sector – but where is the profitability?
Magnus Svantegård’s keynote from Business Arena 2017. Seminar in Swedish

Av Olivia Lindelöf
October 24, 2017