BOKA DEMO

Datscha Transaktion Årsrapport 2017

Datschas statistik visar på stark utveckling för transaktionsvolymerna av kommersiella fastigheter under 2017 i Sverige, Finland och Storbritannien.

Datschas statistik avseende transaktionsvolymerna i Sverige visar fortfarande mycket starka siffror. 2017 innebar den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008 och transaktionsvolymen landade på hela 175 miljarder SEK. De segment som omsatte mest sett till volym var Bostäder med andel på 25 procent. Kontorssegmentet placerade sig på andra plats med 20,6 procent. Även i vårt grannland Finland uppvisar den kommersiella fastighetsmarknaden en positiv utveckling. En färsk analys av Datschas transaktionsdata för den finska kommersiella fastighetsmarknaden visar att Finland, efter många år av negativ ekonomisk utveckling och oro, äntligen visar mycket starka siffror 2017.

Finland

För fulltständig statistik och detaljer över Finska transaktionsmarknaden ladda ner vår finska transaktionsrapport här

För mer information och kommentarer vänligen kontakta;

FLER ARTIKLAR