I varje avsnitt av ”Datscha Talks” träffar vi en ny spännande person med koppling till fastighetsbranschen. Syftet är att uppmärksamma intressanta profiler i branschen, med speciellt fokus på digitalisering, hållbarhet och framtid.

Jonas Arnberg, VD, HUI berättar i detta avsnitt lite mer om HUI Research, hur de arbetar med digitalisering och morgondagens handel.

Berätta kort om dig själv.

Hej, jag heter Jonas Arnberg. Jag är VD på HUI sedan 3 månader. Innan dess kommer jag från Svensk Handel. Jag är jätteglad att få vara på HUI som ägnar sig åt analys åt allt från fastighetsägare, handlare och företag som arbetar kring handeln. Det finns ett enormt behov av analys vilket gör att det är bra tider för HUI.

Vad är det främsta som du kommer att satsa på som VD för HUI?

Handeln är just nu inne i ett enormt analysbehov och vi på HUI älskar ju att analysera. Vi har därför förutsättningarna för att göra ett bra jobb och hjälpa handeln att ta sig framåt. Som VD kommer jag att fokusera på främst två saker, det ena är att förädla erbjudandet och gå från att vara en statistikleverantör till att jobba mycket mer med analys och strategi. Dessutom vill jag att HUI ska bli världens bästa statistikleverantör. Mycket av den statistik vi gör idag är ju ganska gammeldags, där man tar hjälp av enkäter osv. Snart är alla kassor digitaliserade, vilket gör att vi kanske kommer kunna få statistik på realtids-nivå om några år.

Hur tror du att framtidens handel kan ha nytta av digitalisering?

Egentligen kan man nog säga att handeln har drabbats av digitalisering. Det handlar om en transparens där kunden skapar en prispress som är jobbig för handlaren. Handlaren har kostnader som går upp för löner, hyror och inköp. Man måste därför effektivisera. Digitaliseringen gör det tufft för handeln men bidrar också med möjligheter. Främst tänker jag på att kunna ha rätt sak, på rätt plats, i rätt tid. Det jag pratar om är analys och den data som vi idag har på kund och konsumentbeteende, vilket är kunskap som aldrig har varit möjlig tidigare.

Hur arbetar HUI för att ligga i framkant?

Vi är ju ett konsultföretag som jobbar med en massor av olika kunder i och runt omkring handeln. Väldigt mycket av vår affärsutveckling får vi inom ramen för det projekt vi har. Om vi gör ett projekt som kräver omvärldsanalys, så gör vi det. Vi är även runt på de stora mässorna runt om i världen. Det kan också handla om att lära sig från intervjuer och enkäter för att lära känna kunden som handeln behöver bli bättre på. Det är väldigt olika former av analys och insikt, från macro till micro. Där skulle jag vilja säga att vi har ganska kort startsträcka, då vi är 20 personer som hela tiden sitter och funderar på morgondagens lönsamhet eller morgondagens affärsmodell.

Vad är det mest spännande med Almedalen?

Det är en väldigt svårt fråga. Det viktigaste med Almedalen är att det är så många som är här. Jag tror att vi går mot ett samhälle som är mer uppdelat och ett samhälle som inte liknar det som har varit. Vi ser många nya kundgrupper och en polarisering bland människor, bland stora och små företag, olika handelsplatser och affärsmodeller. Det är väldigt mycket kring det som våra diskussioner kretsar kring här, socialt och affärsmässigt. Det viktiga med Almedalen är att vara här och möta alla optimistiska människor på plats.

Av Olivia Lindelöf
October 24, 2017