I varje avsnitt av ”Datscha Talks” träffar vi en ny spännande person med koppling till fastighetsbranschen.

Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion, berättar i detta avsnitt lite mer om framtidens arbetsliv, att driva digitaliseringen och kompetensutveckling. Syftet är att uppmärksamma intressanta profiler i branschen, med speciellt fokus på digitalisering, hållbarhet och framtid.

Berätta kort om dig själv.

Jag heter Ann-Therese Enarsson och för drygt ett år sedan fick jag i uppdrag av TCO och TCO-förbunden att starta tankesmedjan Futurion.

Vad gör Futurion?

Futurion har fått i uppdrag att se de strömningar och förändringar som tjänstemän står inför inom en snar framtid. Vi ska försöka titta 20-30 år framåt i tiden för att vara beredda. Vi har självklart teknik, värderingar och demografi som är de krafter som förändrar arbetslivet allra mest. På de här områdena händer det väldigt mycket, vi kan ju bara här i Almedalen se att det är över 400 st engagemang under begreppet ”Digitalisering”, för bara 4 år sedan fanns det inte något under det begreppet. Teknikutveckligen kommer därmed prägla hela samhällsutvecklingen och inte minst arbetslivet.

Det har kommit många rapporter kring detta. En av de första rapporterna kom 2013, där räknade man på att 47% av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden kommer att försvinna inom 10-20 år. Det här slog ju ner som en bomb. Nu har man räknat lite på andra sätt och kommit fram till annat. Det kom en ny forskningsrapport nu nyligen som sa att upp mot 30% av arbetsuppgifterna i de allra flesta yrkena kommer inom en snar framtid att automatiseras med hjälp av tekniken. Det är en snabb förändring som vi ser framför oss, det är vår utmaning. Vi ska definiera vilka utmaningar de svenska tjänstemännen står inför, när vi har haft en automatisering av industrin under en lång tid, minst 50 år. Nu kliver tjänstemännen in i förändringens tid. Hur slår den? Vad kommer att automatiseras? Vilka jobb kommer att försvinna? Dessa frågor är sådana som vi funderar på.

Vi ser även att den nya tekniken ställer helt andra krav på kompetenser. Vi ser att under hela arbetslivet har man ett behov av att fylla på med ny kunskap för att lära, hänga med i utvecklingen och fortsätta vara anställningsbar. Helt plötsligt utmanas vårt gamla system där vi har studerat och varit 20-30 år och mogna att kliva ut på arbetsmarknaden för att sedan gå som kameler mot pensionen. Det fungerar dock inte längre, idag behöver vi lära under hela livet och ha ett utbyte mellan utbildning och kompetensutveckling. Vi måste se till att vi har ett designat system för den här ständiga påfyllnaden är en stor utmaning för Sverige.

Vad menar ni mer konkret med ”framtidens arbetsliv”?

Det ena handlar om att de som befinner sig i arbetslivet ska få påfyllnad för att kunna vara kvar. Det andra är att vi på Futurion försöker titta längre fram. Jag har en son som är 5 år, som jag ofta tar som ett exempel, för det utmanar mig och sätter mig i rätt perspektiv. Vad skulle jag säga till honom som förälder för att han ska kunna gå ut i ett arbetsliv år 2030? Då ser man redan idag forskning som visar och mycket som pekar på att vissa färdigheter kommer att vara särskilt viktiga i framtiden. Det här har vi skrivit en rapport om, som finns att läsa på vår hemsida, ”Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv”.

Det vi kan se är att vi ska utrusta oss med de färdigheter som är unikt mänskliga. Vi ska rusta oss med sådant som robotar inte kan ersätta. Det handlar om nytänkande, kreativitet, social förmåga, förhandlingsförmåga och övertalningsförmåga. Sådana egenskaper som många småbarnsföräldrar är väldigt duktiga på. Det är några av framtidens färdigheter.

Vad tycker du är mest spännande med Almedalen?

Förutom Datscha Talks såklart. För samhället i stort är det viktigt med frågan om jakten på sanningen och fake news, nättroll är av högsta vikt. Det andra som jag tycker är viktigt är samtal om framtiden och att sätta nya framtidsbilder. När människor inte längre vet och känner att de är relevanta på arbetsmarknaden, då skapas rädda människor. Rädda människor är sådana som är på Almedalen i vita skjortor och svarta slipsar. Det är inget bra.

Av Olivia Lindelöf
October 16, 2017