I varje avsnitt av ”Datscha Talks” träffar vi en ny spännande person med koppling till fastighetsbranschen.

Albin Haglund, projektledare, VACSE, berättar i detta avsnitt lite mer om VACSE, hur de arbetar med digitalisering och hur det är att vara ung i fastighetsbranschen. Syftet är att uppmärksamma intressanta profiler i branschen, med speciellt fokus på digitalisering, hållbarhet och framtid.

Berätta kort om VACSE.

VACSE grundades år 2009 av 7 st pensionsstiftelser bl.a. Volvo, Stora Enso och Ericsson i samband med förvärvet av två fastigheter från Skanska. Bolaget har sedan dess vuxit kontinuerligt och portföljen uppgår idag till 13 st samhällsfastigheter, spridda runt om i landet. VACSEs nisch är att äga kvalitetsfastigheter som är strategiskt viktiga för våra hyresgäster, med långa och trygga hyresförhållanden. Våra hyresgäster består av bl.a. domstolsverket, åklagarmyndigheter, polismyndigheten samt kriminalvården.

VACSE använder 100% förnyelsebar energi i hela beståndet och arbetar aktivt med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter. Vi ISO-certifierades enligt 14001. Vi är övertygade om att en hållbarhetsstrategi är viktig för att bli tagen som en seriös och långsiktig aktör.

Vem är Albin Haglund och hur hamnade du på VACSE?

Jag flyttade upp till Stockholm 2012 för att påbörja mina studier på KTH. Nu är jag nybliven master-student och nybliven 24-åring. Jag har hunnit med utbytesstudier i Taiwan och diverse jobb innan VACSE. Att jag hamnade på just VACSE var en slump. Det var en annons på vår interna facebook-grupp i klassen från Academic Work som sökte en projektassistent. Det jobbade jag som under ett år för att sedan tillträda som biträdande projektledare 1 juni i år, efter avslutade studier vid KTH.

Hur är det att vara ung i fastighetsbranschen?

Det tuffaste är att inte alltid bli tagen på allvar. Man får ofta höra hur det egentligen ligger till eller att man är ung och ny i branschen. Självklart ska man tro och vara ödmjuk inför de med stor erfarenhet. Jag tror dock att man som ung kan komma med bra idéer från sitt universitet, nya perspektiv och livserfarenheter. Min uppfattning är att fastighetsbranschen upplevs konservativ och ganska tungrodd. Samtidigt upplever jag att vi lever i en tid av förändring. Om jag tittar tillbaka på min klass på KTH, där vi hade en jämn könsfördelning mellan tjejer och killar samt blandning mellan folk från landsbygden, förorten, andra delar av Stockholm och andra länder. Det var inte bara människor från Stockholms innerstad, vilket jag tycker syns i hela branschen. Det känns som att branschen är på god väg att bli mer jämställd.

Hur jobbar VACSE med digitalisering och framtid?

Digitalisering är idag en naturkraft. Tempot är väldigt högt och nya system når marknaden hela tiden. Jag tror att om man står vid sidan och tittar på, då riskerar man att bli omsprungen. En annan fallgrop jag ser med digitalisering är att många system inte är kompatibla med varandra och pratar inte med varandra. Det är de två största utmaningarna som vi på VACSE, samt jag själv kan se.

Vilka är de största utmaningarna med framtidens digitala arbetssätt?

Intresset för smarta tjänster ökar allt mer, vilket sätter högre värde på säkerhet, hållbarhet och effektivisering. Förvaltningen kan ha stor nytta av detta då man inte längre behöver vara låst på en plats, vilket är effektivt. Det blir också väldigt tydligt vad som faktiskt sker i fastigheten, vilken kan göra det lättare att få hyresgästen involverad. Detta kan förbättra relationen mellan hyresvärd och hyresgäst.

Vad tycker du är mest spännande med Almedalen?

Jag var på ett intressant seminarium igår om ” Den digitaliserade fastigheten- hur fungerar den?”. Den hölls av VVS-fabrikanternas råd och beskrev verkligen den nya fas som vi befinner oss i. Eftersom att allt det digitala vi nu kopplar upp kanske kommer ändras, samt vilka utmaningar och möjligheter vi står inför.

Av Olivia Lindelöf
October 16, 2017