Här kan du ta del av vår tidigare utbildning om Rörelsemönster och Hyresgäst

I denna fördjupningsutbildning går vi igenom hur du kan analysera ett läge utifrån modulerna Footfall och Hyresgäst.

Har du en ledig lokal eller representerar du en fastighetsägare eller hyresgäst? Funderar du kring vilken typ av hyresgäst som är lämplig? Vill du kartlägga hyresgäster i en specifik kommun eller delmarknad?

Genom att kombinera funktionen Footfall, där vi har möjlighet att analysera flöden av människor på våra gator med Datschas data om kommersiella hyresgäster kan vi underlätta för våra kunder som verkar på hyresgästmarknaden.

Vi kan även se den direkta konsekvensen av Covid-19 pandemin haft på människors rörelsemönster.

Vi är även säkra på att du kommer att ta med dig något nytt från tillfället.

Genom att fylla I formuläret kommer du åt inspelningen om rörelsemönster och hyresgäst.