Fördjupningsutbildning i Datscha Valueguard

Analysera bostadsrätter- och småhuspriser via Datscha Valueguard.

Hur ser nyproduktionsmarknaden ut kontra successionsmarknaden? Hur går olika bostadsindex? När kan vi se en eventuell nedgång på marknaden till följd av COVID-19? Vid detta tillfälle går vi igenom hur du kan arbeta med verktyget Valueguard och göra analyser kring den privata bostadsmarknaden.

 

För ytterligare information kontakta Datschas support:

08-5070 5380
support@datscha.com

Önskar du titta på en utbildning om våra övriga webinar?

Marknadsanalys

Uthyrning

Transaktion

Bostadsmarknadens påverkan av covid-19