Har du koll på marknadsvärdet?
 
Det är viktigt att ha koll på marknadsvärdet inför bokslut, investeringar och kreditbeslut. Att värdera i Datscha är enkelt. Undrar du hur du ska hantera olika specialfall i din värdering så som samtaxerade fastigheter, tomträtter, nybyggnationer, anpassningar mm? Vi detta tillfälle tittar vi närmare på hur du hanterar mer avancerade funktioner i Datschas värderingsmodul. Vi kommer även titta på hur du kan lägga in finansiering för att få fram nyckeltal samt göra olika känslighetsanalyser över din portfölj.

För ytterligare information kontakta Datscha support:

08-5070 5380
support@datscha.com

Önskar du titta på fler av våra onlineutbildningar?

Del 1 Vid detta tillfälle så går vi igenom grunderna i att värdera i Datscha. Hur du skapar scenarion för en eller flera fastigheter etc.

Del 2 Vid detta tillfälle går vi igenom hur du snabbt kan lägga till kontrakt i Datscha samt importera en hyresgästlista via excel. Vi tittar på vilka grafer och nyckeltal systemet enkelt genererar för att använda vid prognostisering och riskanalyser av portföljen.