Fördjupningsutbildning i grundläggande scenariohantering

Har du koll på marknadsvärdet?
 
Det är viktigt att ha koll på marknadsvärdet inför bokslut, investeringar och kreditbeslut. Att värdera i Datscha är enkelt. Vid detta tillfälle så går vi igenom grunderna i att värdera i Datscha. Hur du skapar scenarion för en eller flera fastigheter. Olika sätt att addera fastigheter manuellt och via Excel-import. Årlig uppdatering av scenarion, hur du skapar värderingsområden, kataloger samt hur du skapar kassaflöden direkt i Datscha och tar ut rapporter för rapportering till revisorer, styrelse och ägare.

 

För ytterligare information kontakta Datscha support:

08-5070 5380
support@datscha.com

Del 2 Vid detta tillfälle går vi igenom hur du snabbt kan lägga till kontrakt i Datscha samt importera en hyresgästlista via excel. Vi tittar på vilka grafer och nyckeltal systemet enkelt genererar för att använda vid prognostisering och riskanalyser av portföljen.

Del 3 Där tittar vi närmare på hur du hanterar mer avancerade funktioner i Datschas värderingsmodul.