Fördjupningsutbildning Datscha Customer Insight

Ta del av våra fördjupningsutbildningar när det passar dig.

Samla, aggregera och analysera din egna data via Datscha

Sitter ert bolag på mycket data internt? Datschas modul Customer Insight, möjliggör uppladdning av er egna data för att samla, aggregera och analysera datan i en GIS-vänlig miljö. I filmen med våra kollegor Jacob och Julia visar vi exempel på hur flexibelt Customer Insight är för att hantera din data. Vi filtrerar och visuliserar datan i Datschas karta samt jämför den med annan data i Datscha som exempelvis marknadsinformation.

I nedan film går vi igenom hur du kan arbeta smart i systemet och vi gör en djupdykning i modulen Customer Insight.

Vill du veta mer om Customer Insight? Se vår introduktionsfilm här.

Önskar du titta online på en av våra tidigare utbildningar?

Uthyrning

Transaktion

Bostadsmarknadens påverkan av covid-19

Valueguard

För ytterligare information kontakta Datscha support:

08-5070 5380
support@datscha.com

Tillbaka till våra fördjupningsutbildningar