Största Fastighetsägare

En av Datscha tillvalsfunktioner är största fastighetsägare. Det är en funktion som hjälper dig att summera ett land eller en kommuns fastighetsägare på olika premisser. Få snabbt och enkelt ut listor över din kommuns störta fastighetsägare och klicka dig vidare för att se de olika bestånden.

I filmen visar Jacob hur du kan använda funktionen största fastighetsägare i Datscha.