Söka transaktioner i kartan

Ibland räcker det inte att enbart få fram vad ett snittpris för ett specifikt lokalslag i en viss kommun är. Du måste kunna komma ner djupare och hitta specifika lägen inom kommunen. Med hjälp av kartan och Datschas verktyg kan du selektera vilka områden du vill i kartan.

I filmen visar jacob hur du utifrån ett redan existerande urval väljer ut vissa av transaktionerna via en karta och hur du via en karta kan se alla transaktioner och göra urval på dem.

Tillbaka till Datscha Academy

Våra analyser

Skulle du vilja ta del av våra rapporter om den kommersiella fastighetsmarknaden? Då kan du ladda ner våra whitepapers.

Till våra whitepapers