Hyresmarknadsinformation

Datscha köper in data av fyra olika hyresmarknadsleverantörer. Denna information kopplas primärt mot olika städers lägesindelningar på olika lokalslag. De olika leverantörerna kan ibland tycka olika om en marknad.

I denna film går vi igenom och exemplifierar hur informationen kan skilja sig åt.