Hyresmarknadsområden

Datscha köper in data av fyra olika hyresmarknadsleverantörer. Denna information blir kopplad primärt mot olika städers lägesindelningar på olika lokalslag. Men de olika leverantörerna kan ibland tycka olika om en marknad vilket kan förvirra.

I denna film går Jacob igenom och exemplifierar hur information slutligen kan skilja sig.