Hyresmarknadsleverantörens data

Informationen som hyresmarknadsleverantören levererar är strukturerad på samma sätt och har du koll på hur informationen ser ut hos en leverantör kommer du att känna igen dig. Varje enskild leverantör har vissa delar av sin data som sticker ut, till exempel så har Newsec historik information.

I filmen går Jacob igenom och tittar på varje enskild leverantör och tittar på informationen är strukturerad.