Hitta transaktioner, jämför och analysera.

Ortprisanalys handlar i grund och botten om hitta jämförelseobjekt för den aktuella fastigheten.

I det första avsnittet där vi berör att söka fastigheter kommer vår CSM, Jacob Berzelius, gå igenom grunderna till hur du hittar fram till funktionen där vi söker transaktioner. I avsnittet väljer Jacob att hitta bostadstransaktioner i Linköping med ett K/T -värde som ska vara minst 1,1.

Kontakta Datschas support för ytterligare information eller för att testa tjänsten.