Dagens Industri har precis släppt ett reportage med en analys baserad på Datschas data. Analysen visar vilka svenska hyresvärdar som är mest exponerade mot H&M när de planerar att starta förhandlingar om bättre hyresvillkor för deras butiksnätverk. De tre fastighetsägare som har flest H&M butiker i sina fastigheter är:

  1. Vasakronan – 15 H&M Butiker
  2. Atrium Ljungberg – 7 H&M Butiker
  3. Diös – 7 Butiker

Klicka här för att komma till Dagens Industris artikel ”H&M pressas hårt av hyresvärdarna”

Bild: HM bildgalleri, fotograf Robert Lindholm

October 9, 2018