BOKA DEMO

Årsrapport 2020 för finska transaktionsmarknaden

Turbulent 2020 – men stark återhämtning i fjärde kvartalet

En sammanställning av transaktionsåret 2020

Trots pandemiutbrottet redovisade den finska kommersiella fastighetsmarknaden ett stark fjärde kvartal, och transaktionsvolymen för helåret 2020 slutade därmed på närmare 60 miljarder kronor. En nedgång med 12 procent i jämförelse med året 2019.

Svenska investerare fortsätter storsatsa på fastigheter i Finland

Statistiken visar att det utländska intresset är fortsatt starkt och hela 49 procent av den totala transaktionsvolymen kommer från utländskt kapital. Svenskarna är fortsatt den största investerarkategorin i Finland med cirka 46 procents andel av det utländska kapital inflödet till landet enligt statistik från Datscha.

Intresset från svenska investerare är fortsatt starkt trots det rådande marknadsläget, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha.

Ta del av hela rapporten

Ladda ner den fullständiga årsrapporten för 2020 för den finska marknaden genom att fylla i formuläret till höger.

Kontakta oss om du har frågor

kristina-andersson

Kristina Andersson
Global Head of Research
+46 (0)70 844 30 60

kristina.andersson@datscha.com

Datschas rapporter får inte återpubliceras eller skrivas om utan tillåtelse från oss. Källa Datscha måste även anges.

FLER ARTIKLAR